תנאי השימוש:

המידע המופיע באתר מיועד להרחבת הידע האישי וההבנה הכללית, אולם המידע אינו מתיימר להיות ואינו מהווה תחליף להנחיות רפואיות, חוות דעת רפואיות, התייעצויות עם מטפלים מוסמכים ואבחון.

המידע כולל גישות ודעות אישיות ותלויות נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס למידע בזהירות הנדרשת ובאחריות.

כל החלטה בנוגע לבריאותכם צרירה להיעשות באמצעות ייעוץ מקצועי מוסמך בתחום הבריאות.

כל הכתוב באתר זה הינו המלצות אישיות.