Elementor #12

#על_צמיחה_אנרגיות_ושיניים

כל הורה יודע שאין דבר יותר מעצבן מהתירוץ "שיניים".כואבת לתינוק הבטן? שיניים. עלה לו החום? שיניים! עצבני? ברור ששיניים...מחייך מתוך שינה? גם זה שיניים!כל פעם כשהתינוק יוצא מאיזון, כולם מסביב, כולל אתם, מאשימים ישר את השיניים. אבל מה השיניים אשמות? הן אפילו עוד לא צמחו. ולא רק שהן לא אשמות,...